Sesi Perkongsian Peluang Penyelidikan Di Sena Trafik – Dipengerusikan Oleh Datuk Ir. Dr. Leong Siew Mun – Profesor Pelawat Kursi Bandar Pintar Sena-UTHM – 23 September 2019 (Isnin)

Datuk Ir Dr Leong Siew Mun telah berkongsi tentang peluang penyelidikan di Sena Trafik yang telah dihadiri oleh pihak pengurusan dan para penyelidik FKEE pada 23 September 2019, bertempat di Bilik Mesyuarat Blok QA, bersempena dengan Program Lawatan Profesor Pelawat Kursi Bandar Pintar SENA-UTHM. Para penyelidik telah didedahkan dengan beberapa peluang penyelidikan dalam Smart City Applications termasuklah firmware; hardware; development of street light monitoring signal; wireless and antenna technology; dan e-Service applications.

1

2

3

4

5

Disediakan oleh:

Prof. Madya Dr. Siti Zarina binti Mohd Muji

Pengerusi Jawatankuasa Penerbitan dan Penyelidikan
Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia