Rabu || 18 Julai 2018  
 
     
  Sistem eCalPro
Syarat-syarat Umum Kenaikan Pangkat Ke Gred Jawatan Yang Lebih Tinggi :

  a) Telah disahkan dalam perkhidmatan
  b) Lulus semua Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) yang ditetapkan
  c) Purata Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) tidak kurang dari 80% bagi 3 tahun terakhir
  d) Mencapai tahap kecemerlangan akademik yang ditetapkan bagi setiap gred yang berkaitan
  e) Diperakukan oleh Ketua Jabatan / Perkhidmatan
  f) Bebas daripada tindakan tatatertib
  g) Syarat-syarat lain yang munasabah yang ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Universiti

 
 

Sistem ini adalah sebagai panduan untuk permohonan kenaikan pangkat sahaja.
Sila rujuk Buku Polisi dan Prosedur Pelantikan / Kenaikan Pangkat Ke Gred Jawatan Yang Lebih Tinggi Staf Akademik Universiti Tun Hussein Onn Malaysia

Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik,
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 86400 Parit Raja, Batu Pahat,Johor