• Quick Access

Objectives

OBJECTIVES

“Melaksanakan program akademik dalam bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik yang diiktiraf dengan menggunakan kurikulum yang holistik melalui proses pembelajaran berasaskan pengalaman”

“Menyediakan perkhidmatan dan menghasilkan produk yang memenuhi kehendak pelanggan melalui sistem pengurusan berkualiti”

“Menjadikan fakulti sebagai pusat rujukan tersohor melalui proses pengajaran, penyelidikan dan perundingan dalam bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik”

“Mengamalkan sistem pengurusan modal insan, kemudahan fizikal dan peruntukan kewangan secara cekap dan berkesan”

“Melestari dan mengukuhkan kerjasama fakulti – industri diperingkat kebangsaan dan antarabangsa melalui jalinan strategik yang berkesan”


QUALITY OBJECTIVES

“Menjalankan program kejuruteraan elektrik dan elektronik yang diiktiraf oleh badan profesional dan memenuhi kehendak pasaran”

“Menghasilkan sekurang-kurangnya 7% graduan sarjana muda memperolehi pencapaian CPA > 3.50 setiap semester”

“Memastikan semua staf diberikan latihan dan kemahiran profesional serta penglibatan 70% staf akademik di dalam penyelidikan, penerbitan dan perundingan”